آقای دکتر حامد بنی ­عامریان دانشجوی دکترای پژوهش ­محور سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در تاریخ 23 مهرماه سال جاری با کسب نمره عالی از پایان نامه خود دفاع کرده و به کسب درجه دکتری مهندسی شیمی نائل شد. عنوان پایان نامه ایشان "روش­ تلفيقي اکسیداسیون پیشرفته و ماده فعال سطحي در پیش ­تصفیه واحد اسمز معکوس برای پیش­گیری از گرفتگی زیستی" بوده که با راهنمایی سرکار خانم دکتر سهیلا شکرالله زاده و سرکار خانم دکتر ملیحه صفوی و مشاوره سرکار خانم دکتر  Irini Angelidaki از دانشگاه صنعتی دانمارک به انجام رسید.
یکی از مشکلات اساسی که واحدهای نمک­ زدایی از آب دریا، به ویژه واحدهای اسمز معکوس با آن روبه­ رو هستند مشکل گرفتگی زیستی در اثر اتصال و رشد میکروارگانیسم ­ها بر سطح غشاء می­ باشد. این پدیده سبب افزایش افت فشار دوسوی غشاء و درنتیجه افزایش میزان انرژی مصرفی، کاهش راندمان و کاهش عمر غشاء می­ شود. از این­ رو، کاهش و یا حذف گرفتگی زیستی جهت کاهش سرویس دوره ­ای غشاء مورد توجه است. در این پژوهش پس از سنتز فتوکاتالیست­ های فعال در برابر نور مرئی، روش­ های اکسیداسیون فتوکاتالیستی و استفاده از مواد فعال سطحی در حذف یا کاهش میکروارگانیسم ­ها به عنوان عوامل اساسی در گرفتگی زیستی مورد بررسی قرار گرفتند.
آقای دکتر بنی عامریان موفق به چاپ سه مقاله ISI و دو مقاله علمی پژوهشی از نتایج تحقیق خود شد.
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.