جناب آقاي دكتر علي الياسي
 
اكنون كه به افتخار بازنشستگي نايل آمده ايد ، شايسته است از زحمات بي دريغ ، مساعي ارزشمند و اهتمام ويژه جنابعالي در طول مدت خدمت تشكر و قدرداني نموده، توفيق روز افزون شما و خانواده گرانقدرتان را از درگاه احديت مسئلت نمائيم.
اميد است در پرتو عنايات حق همواره در كليه شئون زندگي موفق و مويد باشيد.
 
                                                                                                                                    همكاران شما در پژوهشكده فناوري هاي شيميايي  
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.