آقای دکتر جعفر میرفخرایی رییس محترم انجمن تولیدکنندگان داروهای گیاهی و گیاهان دارویی بهمراه هیات همراه، از امکانات و توانمندی های موجود در حوزه داروهای گیاهی و گیاهان دارویی سازمان بازدید کردند. در این بازدید همکاران پژوهشکده های کشاورزی و فناوری های شیمیایی شرکت داشتند. مقرر شد به منظور عملیاتی شدن همکاریها نیاز های شرکت های انجمن و توانمندی های سازمان مبادله شده و برای انتشار یک مجله تخصصی و برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی توافق شد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.