بر اساس ابلاغ انجام شده، حسب تصميمات متخذه در جلسه مورخ 15/ 04/ 1400 هيات مميزه سازمان، با ارتقاء ‌مرتبه آقاي دكتر عليرضا صالحي راد عضو هيات علمي پژوهشكده فناوريهاي شيميايي به مرتبه دانشياري موافقت به عمل آمد. 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.