سمینار یک  با عنوان“بررسی محلول های کشنده در فرآیند اسمز مستقیم”   توسط خانم هدی حقی، دانشجوی دکترای شیمی آلی پژوهشکده فناوری های شیمیایی در روزدوشنبه 5 اسفند ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات پژوهشکده فناوری های شیمیایی برگزار خواهد شد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.