جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری شیمی آلی پژوهشکده خانم اکرم فلاح، با عنوان “تولید صنعتی داروی ریواستیگمین و سنتز مشتقات  S - تیوکاربامات آزولی آن” تحت سرپرستی استاد راهنما، آقای دکتر مهنازاده  در روز چهارشنبه  1398/12/7 ساعت 10 صبح در محل سالن اجتماعات پژوهشکده فناوری های شیمیایی برگزار می شود.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.