جلسه دفاع از پایان نامه ی دانشجوی دکتری شیمی معدنی پژوهشکده، خانم مهسا صیف پناه صومعه سرائی، با عنوان “بررسی اثر چارچوب های فلز- آلی بر عملکرد سلولهای خورشیدی پروسکایتی” تحت سرپرستی اساتید راهنما، خانم دکتر مریم رنجبر و آقای دکتر محمد عابدی  در روز دوشنبه  18/12/99 ساعت 9:30 صبح در محل سالن اجتماعات پژوهشکده فناوری های شیمیایی برگزار می شود.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.