نسیم ثقفی کیا، سید حیدر محمودی نجفی
سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
2015
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.