مرتبه علمی: 
دانشیار
گروه پژوهشی: 
زیست فناوری صنعتی و محیط زیست
ایمیل: 
rostami2002@yahoo.com
rostami@irost.ir
تلفن: 
021-57416263
فاکس: 
021-57416803

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.