.خسرو رستمي، زهرا اصفهاني بلند بااليي
هفتمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسالمي ايران23-21 شهريور 1390 ،تهران-ايران.
2011
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.