مرتبه علمی: 
استادیار
سمت: 
عضو هیات علمی
گروه پژوهشی: 
مهندسی پزشکی
ایمیل: 
s.shojaie@irost.ir
تلفن: 
02156276311
فاکس: 
02156276620

تب‌های عمودی

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.