گروه: 
مهندسی پزشکی
همکاران پژوهشکده: 
دکتر سیده سمانه شجاعی لنگری
تاریخ شروع: 
1400
وضعیت: 
جاری
دماي بدن انسان میتواند شاخصی طبیعی براي تشخیص برخی از بیماريها باشد. در دهه هاي اخیر تحقیقات وسیعی براي افزایش استفاده از دوربین هاي حرارتی و به دست آوردن ارتباط نزدیک بین فیزیولوژي حرارتی و دماي پوست انجام شده است. تصویربرداري حرارتی (ترموگرافی) با استفاده از روش مادون قرمز، شیوه اي سریع، غیرتهاجمی و غیرفعال (بدین معنا که در آن تشعشعات مضر وجود ندارد)، بدون تماس و بدون درد و اقتصادی براي نظارت بر درجه حرارت بدن انسان می باشد. در این میان ترموگرافی پستان بیش از سایر بیماری ها مورد توجه قرار گرفته است، چرا که با توجه به شیوع گسترده بیماری در میان زنان و امکان درمان در صورت تشخیص زودهنگام، پایش مدام بانوان به کمک این مدالیته تصویربرداری بسیار کمک کننده خواهد بود.  با این حال  در عمل، تشخیص وجود و محل توده های سرطانی در این نوع تصویر دشوارتر از روش‌های معمول تصویربرداری است که همین موضوع نقش الگوریتم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را جهت حصول به نتایج مطلوب پر رنگ‌تر ساخته است. در این پژوهش تلاش می شود تا با تکیه بر توانمندی روش های نوین هوش مصنوعی از جمله تکنیک های یادگیری عمیق، تحلیل جامعی از تشخیص سرطان از تصاویر ترموگرافی پستان برای کاربرد عملی انجام شود.
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.