مرتبه علمی: 
دانشیار
گروه پژوهشی: 
مهندسی پزشکی
ایمیل: 
eghbal@irost.org
eghbal_m@yahoo.com
تلفن: 
02157416418
فاکس: 
02156276620

تب‌های عمودی

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.