ارجمندي، سعادتمند، اقبال، بختياري، بالايي
بيست و چهارمين كنفرانس مهندسي زيست پزشكي ايران
2015

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.