گروه: 
مهندسی پزشکی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر وحیدرضا نفیسی
تاریخ شروع: 
1398
تاریخ خاتمه: 
1400
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی

دمای پستان با تغییرات در بافت، متناسب و مرتبط است. قبل از آن ­که یک سلول، سرطانی گردد بافت های اطراف آن جهت حمایت از رشد سریع این سلول­ به یک منبع ثابت مغذی شروع به ایجاد رگ ­های خونی جدید نموده تا مواد مغذی مورد نیاز جهت رشد آن را فراهم نمایند. رگ­ های خونی به صورت سخت، کاملاً فعال و سریع، مواد مغذی را به سلول ­های سرطانی گرسنه و تازه تشکیل ­شده می ­رسانند که افزایش انتشار و تزریق مایعات (لنف و خون) در آن ناحیه منجر به تولید گرمای اضافی در نواحی سطحی پوست اطراف آن و به تبع آن افزایش دمای محلی شده که تشکیل­ دهنده­ ی "نقاط داغ" هستند. این نقاط داغ قبل از آن­ که تومورهای سرطانی خوش­ خیم رشد کنند به وجود می ­آیند. در تومورهای بدخیم معمولاً این تغییرات حرارتی و دمایی پستانی بیشتر هم می­شود. لذا با آشکارسازی این الگوهای توزیع دمایی در بافت می ­توان نواحی مشکوک را آشکارسازی و دسته­ بندی نمود. در این تحقیق، یافته های ترموگرافی درتوده های بدخیمی پستان BIRADS 4, 5 در تصاویر سونوگرافی و ماموگرافی نیز بررسی شده و به طور همزمان با پاتولوژی نهایی تطبیق داده می شود. برای انجام این هدف، افراد مورد آزمایش که طبق سیستم BIRADS (5thedition)  که در سال 2013 توسط ACR(American College of Radiology) منتشر شده و دارای یافته های مشکوک به بدخیمی(با احتمال بالای 2 درصد بدخیمی ) چه در ماموگرافی چه در سونوگرافی هستند و در گروه  BIRADS 4,5 قرار می گیرند، انتخاب شده وسپس در صورت رضایت بیمار تصاویر ترموگرافی ان نیز اخذ می شود و بعد از نمونه برداری و تطبیق با پاتولوژی دقت تشخیصی، حساسیت و اختصاصی بودن ترموگرافی بررسی و با روشهایی اعم از سونوگرافی و ماموگرافی مقایسه گردد.

نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.