انتخاب و معرفی طرح پژوهشی "تولید تجاری رویان گوسفند به روش لقاح آزمایشگاهی" به عنوان یکی از طرح‌های صنعتی برگزیده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در سال 1400
معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در جهت رفع نيازها و مشكلات صنايع داخلي و بي نياز كردن آنها از وابستگي‌هاي خارجي، از طريق گسترش منطقي و هدفمند ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت، دستاوردهاي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي كشور را در قالب قراردادهاي برگزيده شناسايي و در كتابچه "طـرح‌هـاي صنعتـي برگـزيده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي كشور" تدوين و منتشر كرده است. در سال جاري نيز نزديك به 120 طرح از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بعنوان طرح هاي برگزيده معرفي شده است. در اين خصوص طرح "تولید تجاری رویان گوسفند به روش لقاح آزمایشگاهی" که توسط دکتر محمد زندی عضو هیئت علمی گروه دام و طیور و رئیس پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با مشارکت و تامین مالی شركت پويندگان دانش سبز هيركان طی مدت نزدیک به 15 ماه اجرا گردیده است، به عنوان یکی از طرح هاي صنعتي برگزيده اين سازمان در كتاب مذكور در صفحات 146و 147 به جامعه مخاطب معرفي شده‌ است. ضمن عرض تبريك به دکتر محمد زندی، برای ایشان  آرزوي سلامتی و توفيق روزافزون می‌نمائیم.