انتصاب سرکار خانم دکتر سارا میرزایی به عنوان عضو جدید در شورای انتشارات سازمان
دکتر محمد حسن ایکانی معاون سازمان و رئیس پژوهشگاه فناوریهای نوین امروز چهارشنبه 31/6/1400 در حکمی سرکار خانم دکتر سارا میرزایی عضو هیئت علمی گروه پژوهشی دام و طیور را به عنوان عضو جدید در شورای انتشارات سازمان به مدت دو سال منصوب کرد. این مسئولیت جدید را به خانم دکتر میرزایی تبریک گفته و توفیق نامبرده را درانجام وظائف محوله آرزومندیم
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.