تاریخ پذیرش مقالات جهت شرکت در همایش بین المللی تاثیر تغییرات اقلیمی بر محیط زیست اقیانوس هند تا تاریخ 30 بهمن ماه 1401 تمدید گردید
تاريخ پذيرش خلاصه مقالات همايش بين المللي تأثير تغييرات اقليمي بر  محيط زيست اقيانوس‌ها تا 30 بهمن ماه تمديد گرديده است.
  لازم به ذكر است اين همايش در ISC نمايه شده و مقالات پژوهشي در مجلات معتبر سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران چاپ خواهد شد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.