موافقت شورای تخصصی پژوهش، فناوری و تجاری سازی سازمان با اجرای طرح پژوهشی
تصویب طرح پژوهشی " ارزیابی عصاره خام آنزیمی تریکودرمالانگی براشیاتوم بر تجزیه پذیری مواد خوراکی در تغذیه نشخوارکنندگان" در شورای تحصصی پژوهش، فناوری و تجاری سازی سازمان. این طرح از محل اعتبارات داخلی سازمان با مبلغ 650900000 ریال و با مسئولیت اجرایی سرکار خانم دکتر مریم باقری ورزنه عضو هیئت علمی و مدیر گروه علوم دامی پژوهشکده کشاورزی به مدت 18 ماه اجرا خواهد شد. دستاورد نهایی این طرح ایجاد آزمایشگاه ارزیابی افزودنی های خوراک دام و چاپ مقاله در نشریات ISI خواهد بود.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.