تصویب طرح اجرایی پژوهشی در گروه دام، طیور، آبزیان
امـــروزه در صنعت دامپروری، نهاده­ های خــوراکی بخش قابل تـوجه هـزینه­ های تـولید را به خود اختصاص می­دهند (70 درصـد هزینه تولید مربوط به خوراک می باشد). کمــبود علوفه و کیفیت پایین آن بویژه در مناطق گرم و خشــک مانـند ایران و پـرتـولید بـودن دامــها باعث شده که دام نــــتواند حداکثر استحصال از مواد مغذی مربوط به اقلام فیبری جیره را داشــــته باشد. یکی از راه­های بـــهبود راندمان اســــتفاده از الیاف و فیـــبردر جیره نشــــخوارکنندگان افزودن آنـــزیم­های اگزوژنوس به جیره است.
به تازگی تلاشهای متعددی در کشور برای تولید آنزیم­های قابل استفاده در صنعت دام و طیور صورت گرفته است. در حال حاضر بخش عمده ای از آنزیمهای مورد استفاده در صنعت دام و طیور از خارج وارد می­شود. به نظر می­رسد همت گماردن به بهبود شرایط تولید این گونه ترکیبات در کشور یک ضرورت است. مرحله مهم در فرآیند جایگزین کردن محصولات تولید داخل در صنعت دامپروری، انجام پژوهشهایی است که بتواند به ارزیابی محصول تولیدی در آزمایشگاه و مزرعه کمک کند تا نقاط ضعف محصولات اینچنینی شناسایی و مرتفع گردد. طرح حاضر قصد دارد توانایی آنزیم زایلاناز تولید شده از قارچ تریکودرما لانگی براشیاتوم را بر روند تجزیه پذیری مواد فیبری در شرایط تخمیر شکمبه ای را بررسی کند.مجری طرح سرکار خانم دکتر مریم باقری عضو هیئت علمی و مدیر گروه علوم دام، طیور و آبزیان می باشد. 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.