وبینار تخصصی روش های تکثیر پسته به روش کشت بافت با همکاری مرکز تحقیقات تولید و فناوری داروهای گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان برگزار شد
با هدف افزایش دانش و مهارت اساتید، دانشجویان، اعضای هیئت علمی ، محققان، تولید کنندگان و بهره برداران محصولات کشاورزی، وبینار تخصصی و آموزشی روش های تکثیر پسته به روش کشت بافت توسط دکتر مجید معصومیان عضو هیئت علمی گروه گیاهان دارویی و معاون پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به صورت مجازی در روز چهارشنبه مورخ 31/6/1400 برگزار گردید. لازم به ذکر است که این کارگاه با مشارکت و هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان برگزار شده است
   
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.