دکتر تهمینه باهری اسلامی مدير كل آموزش و تحقيقات ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري با هیات همراه از سازمان بازدید کرد.

دکتر تهمینه باهری اسلامی مدير كل آموزش و تحقيقات ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري با هیات همراه از پژوهشکده کشاوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران بازدید کرد.

دکتر باهری در جلسه مشترک با حضور معاون ارتباط با صنعت و تجاري سازي، مدير كل امور بين الملل،  رئيس مركز منطقه‌اي علوم و انتقال فناوري آيورا و همچنين روساي پژوهشكده های كشاورزي ، زيست فناوري ، برق و الكترونيك سازمان خواستار همکاری‌های مشترک در حوزه فناوری‌های نو در پیشگیری و کنترل گسترش مواد مخدر شد.

در این جلسه بر توسعه همكاري‌ها بويژه در بحث كاربرد فناوري‌هاي نوين در مقابله، پيشگيري و درمان، روش‌هاي تشخيص جديد و استفاده از فناوري‌هاي جديد بين المللي و تجارب ساير كشورها در امر مبارزه با گسترش مواد مخدر تاکید گردید. در این جلسه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري سازمان توسط هر یک از مدیران ارائه و مقرر گرديد كه نحوه همكاري‌هاي پژوهشي و آموزشي در چهارچوب يك تفاهم نامه پی‌گیری شود. پس از پایان جلسه مهمانان از آزمايشگاه‌هاي كشت بافت گروه گياهان دارویی و سلول‌هاي بنيادي پژوهشكده كشاورزي و هم‌چنين پژوهشكده فناوري‌هاي شيميايي بازديد به عمل آوردند.
   
    

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.