عصر امروز شنبه مورخ 01/02/31 دکتر حسن زمانیان رئیس محترم سازمان از بخش های تحقیقاتی مختلف پژوهشکده کشاورزی بازدید و از نزدیک با فعالیتهای علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی آشنا گردید.
دکتر حسن زمانیان رئیس سازمان در ادامه بازدیدهای خود از واحدها و بخش های مختلف سازمان امروز شنبه 01/02/31 از نزدیک در جریان فعالیتهای علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی پژوهشکده کشاورزی قرار گرفت در این بازدید که دکتر امانی مشاور رئیس سازمان و دکتر فیروزمند سرپرست جدید معاونت و رئیس پژوهشگاه فناوری های نوین سازمان ایشان را همراهی می نمودند، هر یک از اعضاء خلاصه ای از اقدامات و طرح های پژوهشی انجام شده و در دست اجرای خود را به سمع و نظر ریاست سازمان رسانیدند.
تصاویر مربوط به بازدید ریاست محترم سازمان از بخش های مختلف پژوهشکده کشاورزی:


 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.