بازدید جمعی از اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشی پژوهشکده کشاورزی از گلخانه های فعال درشهرک گلخانه ای آوه
در پی هماهنگی‌های به عمل آمده قبلی با اداره کل جهاد کشاورزی شهرستان ساوه، صبح امروز دوشنبه 18/07/1401 تعدادی از اعضای هیئت علمی و کارشناسان ارشد پژوهشی پژوهشکده کشاورزی از تعدادی از گلخانه‌های فعال و مستقر در شهرک گلخانه‌ای منطقه آوه بازدید و از نزدیک با نحوه فعالیت آنها آشنا گردیدند. در این بازدید چند ساعته، گلخانه داران دو واحد تولید کننده محصولات صیفی‌ (گوجه فرنگی و فلفل) و هم‌چنین یک واحد تولید و تکثیر گل رز شاخه بریده، مسائل و مشکلات کاری خود را با کارشناسان مطرح نمودند. در ابتدای این بازدید معرفی اجمالی از سازمان و پژوهشکده و برخی فعالیت‌های پژوهشی انجام شده و هم‌چنین نحوه همکاری و اجرای طرح‌های تحقیقاتی تقاضا محور و مبتنی بر نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی در زمینه کشاورزی به عمل آمد. در ادامه نماینده جهاد کشاورزی شهرستان ساوه نیز ضمن معرفی وضعیت گلخانه‌های مستقر در شهرک و بیان مشکلات علمی، فنی و اقتصادی گلخانه‌داران از همکاری و تبادل اطلاعات تخصصی و بهره گیری از تجارب و دانش کارشناسان سازمان استقبال نمود. عمده ترین مشکلات گلخانه‌داران نیز مباحث مربوط به کنترل آفات و بیماری‌ها به ویژه کنترل مگس سفید و توتا، تامین نهاده های کودی و بذری،  و هم چنین مسائل مربوط به عرضه محصولات به بازار مصرف بود. در این رابطه مقرر گردید تا در آینده نزدیک نسبت به برگزاری جلسات مشترک به منظور تبادل نظر بیشتر در خصوص نحوه همکاری جهت رفع نیازهای تحقیقاتی آنها اقدام گردد