بازديد جمعي از اعضاي هيئت علمي دانشكده علوم زيستي دانشگاه خوارزمي از آزمايشگاههاي پژوهشكده كشاورزي
پيرو هماهنگي هاي قبلي به عمل آمده و در راستاي تفاهم نامه في مابين دانشگاه خوارزمي و سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران، صبح امروز يكشنبه 26 بهمن ماه 1399 جمعي از اعضاي هيئت علمي دانشكده علوم زيستي دانشگاه خوارزمي از آزمايشگاههاي پژوهشكده كشاورزي به ويژه آزمايشگاه بيوسيستم و كشت بافت و توليدات گياهي بازديد نمودند و توضيحات لازم در خصوص توليد گياهان كشت بافتي و فعاليتهاي تحقيقاتي در مورد كاربرد پلاسما و الكترومغناطيس توسط همكاران پژوهشكده داده شد. هم چنين در حاشيه اين بازديد در خصوص نحوه تجاري سازي نتايج تحقيقات، ارتباط با صنعت و ايجاد مراكز رشد و شركتهاي دانش بنيان نيز تبادل نظر گرديد.
                      
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.