سيده مريم ميرعباسي، بتول حسين پور ، سيد علي قائم مقامي
(مجله پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران
2014
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.