سيد علي قائم مقامي، بتول حسين پور، مجيد معصوميان، سيد محمد شتاب بوشهري
هشتمين کنگره علوم باغباني ايران، دانشگاه بوعلي سينا همدان
2013
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.