گروه: 
مهندسی پزشکی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
دکتر وحیدرضا نفیسی
تاریخ شروع: 
1400
تاریخ خاتمه: 
1401
وضعیت: 
جاری
این طرح در صدد تولید یک ابزار مدلسازی و شبیه‏سازی فرایند تنفس است.
هدف آن است که از این مدل محاسباتی و همچنین نتایج تحقیقات قبلی در خصوص پایش زمان واقعی دینامیک تنفس ، راهکاری برای  "بهبود و حرکت به سوی بهینه سازی عملکرد" ونتیلاتورها و هوشمندسازی آنها  استخراج و پیاده سازی شود.
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.