گروه: 
مهندسی پزشکی
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
مهندس زیبا نیک آئین
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر منوچهر اقبال
تاریخ شروع: 
1395
تاریخ خاتمه: 
1396
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پزوهش های علمی و صنعتی ایران
بودجه طرح: 
50.000.000ریال
دیسک های میکروسیالاتی  به عنوان یکی از شاخه های علم میکروسیالات دارای خصوصیات مناسبی مانند انجام سریع تست های آزمایشگاهی ، قابلیت انجام تست های چندگانه ، حجم مصرف کم نمونه و همچمین ابعاد پایین می باشند .برای انجام تست های مختلف نیاز است که یک دستگاه خوانش به همراه دیسک های میکروسیالاتی مورد استفاده قرار گیرد.
در این طرح ، یک نمونه مهندسی دستگاه پرتابل خوانش دیسک میکروسیالاتی اندازه گيري بيلي روبين  ،با ابعاد و اندازه های مناسب ساخته می شود.
قسمت های اصلی این دستگاه شامل درایور ، برای راه اندازی و دوران دیسک میکروسیالاتی و همچنین قسمت خوانش ، برای انجام تست های کالرمتریک بيلي روبين بر روی دیسک می باشد. این مجموعه شامل قسمت های مکانیکی مانند فیکسچر دستگاه برای قرار گیری قطعات مختلف و همچمنین درپوش و قسمت های وابسته به آن  و قسمت های الکترونیکی مانند برد های کنترلی ، موتور ، منبع تغذیه و نمایشگر می باشد.
 
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.