موضوع پایان نامه: طراحی و پیاده سازی الگوریتم هم کانونی در تصویربرداری مایکروویو جهت تشخیص تومور و تعیین موقعیت آن در مغز زمان دفاع: روز شنبه 3 اسفندماه 1398

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.