محمدرضا اصغری بجستانی، غلامرضا محمدخانی و وحیدرضا نفیسی
فصلنامه علمی و پژوهشی علوم رایانش و فناوری اطلاعات، جلد 18، شماره 2، صفحات 94-104، پاییز-زمستان 1399
2020

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.