مرتبه علمی: 
استادیار
سمت: 
عضو هیئت علمی
گروه پژوهشی: 
گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی
ایمیل: 
zare@irost.org
davoodz@yahoo.com

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.