گروه: 
گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
دکتر سید سعید میردامادی
مهندس علی شیخی نژاد
همکاران خارج از پژوهشکده / سازمان: 
دکتر مهتا میرزایی
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر مهرداد آذین
تاریخ شروع: 
1397
تاریخ خاتمه: 
1399
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شرکت کوه پنج رستگار سیرجان
بودجه طرح: 
800 میلیون ریال
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
شرکت کوه پنج رستگار سیرجان
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.