گروه: 
زیست فناوری صنعتی و محیط زیست
گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر عباس فرازمند
تاریخ شروع: 
1397
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
موسسه آموزش و تحقيقات نيشكر خوزستان
بودجه طرح: 
150 میلیون ریال
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
موسسه آموزش و تحقيقات نيشكر خوزستان
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.