ارتقاء مرتبه علمی پنج نفر از اعضای هیئت علمی سازمان و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

در چهارمین نشست مورخ 17/ 12/ 1400 از دوره نهم هیئت ممیزه سازمان، با رأی اعضاء، دکتر شروین امیری (عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات) از مرتبه دانشیاری به استادی، دکتر علیرضا بصیری (عضو هیئت علمی پژوهشکده فناوریهای شیمیایی)، دکتر فرزاد شهری (عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی های نو)، دکتر علیرضا یاری (عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ) از مرتبه استادیاری به دانشیاری و آقای دکتر رضا کلانتری (عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ) از مرتبه مربی به استادیاری ارتقاء مرتبه یافتند. ضمن عرض تبریک به این بزرگواران، توفیقات روز افزون را برای ایشان آرزومندیم.