درباره ما

بسترسازي براي ارتقاء اعضاء هیات علمی از جمله رويكردهاي اصلي سازمان بوده كه علاوه بر ارتقاء درجه علمي اعضاء هيات علمي سبب رشد و اعتلاي  فعالیت­­هاي سازمان در حوزه‌هاي مختلف پژوهش و فناوري، آموزش  و مديريت و امور اجرایی مي‌گردد. بدین  منظور جهت رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی و احتساب سنوات دوران پیمانی اعضاء هیئت علمی و همچنین رسیدگی به سایر مواردی که در آئین ­نامه استخدامی و جذب اعضاء هیئت علمی به آن اشاره شده است در سال 1380هيات مميزه سازمان تشكيل و  بازوهاي اجرايي آن نظير کميسيون‌هاي تخصصي سازماندهي شده‌اند.

همچنين با توجه به ظرفيت‌هاي مناسب هيات مميزه سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران اين سازمان از سوي مراجع ذي‌ربط به عنوان هيات مميزه معين موسسات پژوهشي ذيل نيز تعيين شده است:

  • پژوهشگاه استاندارد (بر اساس ابلاغ شماره 10453/ ۱۵ مورخ 25 فروردین 1395 قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
  • پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (بر اساس ابلاغ شماره ۱۳۳۸۷۰/ ۱۵ مورخ ۹ شهریور ۱۳۹۸ قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)