اعضای هیئت ممیزه دوره نهم (حقوقی / حقیقی)

الف) موضوع ماده 5 بندهای  «1 و 2» دستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

محل خدمت

1

آقای دكتر حسن زمانیان

رئيس هيئت مميزه

استاد

زمین شناسی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

2

آقای دکتر محمد فیروزمند

دبير هيئت مميزه

دانشیار

مهندسی پزشکی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

ب) موضوع ماده 5 بند «3»

3

آقای دكتر حسين سرپولكي

عضو حقیقی

استاد

مهندسي مواد

دانشگاه علم و صنعت

4

آقای دکتر محمد حسین صنعتی

عضو حقیقی

استاد

بیوتکنولوژی پزشکی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

5

آقای دکتر محمد علی اخوان

عضو حقیقی

استاد

مهندسی مکانیک

دانشگاه تهران

6

آقای دکتر رحمت ستوده قره باغ

عضو حقیقی

استاد

مهندسی شیمی

دانشگاه تهران

7

آقای دکتر اصغر مولایی دهکردی

عضو حقیقی

استاد

مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی شریف

8

آقای دکتر سعید بلالایی

عضو حقیقی

استاد

شیمی آلی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

9

آقای دکتر سعید میردامادی

عضو حقیقی

استاد

بیوتکنولوژی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

10

آقای دکتر فرج اله مهنازاده

عضو حقیقی

استاد

شیمی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

11

خانم دكتر نسرين معظمي

عضو حقیقی

استاد

ميكروبيولوژي پزشكي

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

12

آقای دكتر علی الیاسی

عضو حقیقی

استاد

مهندسی شیمی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

13

آقای دكتر محمدعلي اردكاني

عضو حقیقی

استاد

مهندسي هوا و فضا

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

14

آقای دکتر مهرداد آذین

عضو حقیقی

استاد

فراورده­ های بیولوژیک

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

15

خانم دکتر سهیلا شکرالله زاده

عضو حقیقی

استاد

مهندسی شیمی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

16

آقای دکتر محمدرضا سنجابی

عضو حقیقی

دانشیار

دامپروری

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

17

آقای دکتر انور شلماشی

عضو حقیقی

دانشیار

شیمی آلی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

18

آقای دکتر مجید جوانمرد داخلی

عضو حقیقی

دانشیار

بهداشت و کنترل كيفي مواد غذایی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

19

خانم دکتر حمیده افقی

عضو حقیقی

دانشیار

بیوتکنولوژی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

20

آقای دکتر فواد فرحانی بغلانی

عضو حقیقی

دانشیار

مهندسی مکانیک

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

21

آقای دکتر محمد اسماعیلیان

عضو حقیقی

دانشیار

مهندسی مواد

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

22

آقای دکتر سید حیدر محمودی نجفی

عضو حقیقی

دانشیار

شیمی آلی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

ج) موضوع ماده 5 بند «4»

23

آقای دکتر جواد فرهودی

عضو حقیقی

استاد

سازه های آب

دانشگاه تهران

24

آقای دکتر رضا فرجی دانا

عضو حقیقی

استاد

مهندسی برق

دانشگاه تهران