اگر در نخستین قدم، موفقیت نصیب ما می ‌شد، سعی و عمل دیگر مفهومی نداشت. سعی شما قابل تقدیروموفقیت‌های بیشتر را برایتان آرزومندیم                                                                                                          

                         
     همکار گرامی جناب آقای دکتر کوروش شیروانی   
  ارتقاء شما به مرتبه استاد تمامی را صمیمانه تبریک عرض می نمائیم  و از خداوند منان سلامتی و توفیقات روزافزون را برای شما آرزومندیم
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.