طی حکمی از طرف معاون محترم وزیر و رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران جناب آقای دکتر محمد اسماعیلیان
به مدت دو سال به سمت مدير گروه فناوري‌هاي متالورژيكي و حفاظت سطوح سازمان ، منصوب شدند. 
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.