M. Rahimnezhad-Soltani, K. Saberyan, F. Shahri, A. Simchi
powder Technology, 209, 2011, 15-24.
2011
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.