نجمه لاري، شاهرخ آهنگراني، علي شانقي
نشريه علمي پژوهشي سراميك، دوره ي4، شماره ي 1، بهار1394
2015
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.