شاهرخ آهنگراني، فرزاد محبوبي، عليرضا صبور
مجله علمي و پزوهشي امير کبير
2007
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.