رضا غلامي پور - مرتضي محمودان - شمس الدين ميردامادي - سعيد ناطق
بررسي رفتار شكست نمونه هاي كامپوزيتي زمينه آمورف حجمي, مهندسي متالورژي و مواد - پاییز و زمستان 97 - ص 131 الی 140
2019
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.