علي كفلو و سيد محمد زهرائي
مجله مواد و فناوريهاي پيشرفته، دوره ٨ ،شماره ٤ ،ص ٣١-٣٧- ١٣٩٨
2019
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.