عنوان پیشنهادیه
" اثر الیاف کربنی اصلاح شده بر رفتار سایش پذیری پوشش کامپوزیت اپوکسی/ آلومینا"
 
دانشجو: آفاق پناهی مقدم
داورها:آقای دکتر محمدزاده عطار دکتر شاهرخ آهنگرانی–  آقای دکتر احمد بهمنی
 استاد راهنما: دكتر کوروش شیروانی
  مكان:   سالن جلسات پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي هاي نو
 زمان: یکشنبه 19/06/1402 – ساعت 9:30
 
                             
 
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.