جلسه پيش دفاع از رساله دكتري آقای اکبر امینی با عنوان "بررسي ريزساختار و خواص الکتریکی وريستورهای پایه ZnO-Bi2O3-Sb2O3 تهيه شده به روش تفجوشی فلش  
 
 داورها :  آقاي دكتر فرزاد شهري- آقاي دكتر علي كفلو 
 
استاد راهنما : آقاي دكتر زهرايي و سركار خانم دكتر رجبي
   
 زمان: دوشنبه 1402/5/30 – ساعت 10
مكان:   سالن جلسات پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي هاي نو
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.