سید مسلم موسوی درچه، استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
مرتبه علمی: 
استادیار
سمت: 
عضو هیات علمی
گروه پژوهشی: 
حكمرانی و مدیریت نوآوری
ایمیل: 
mousavi@irost.ir

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.