مرتبه علمی: 
دانشیار
گروه پژوهشی: 
راهبردها و سیاست‌های توسعه فناوری
فرهنگ و فناوری
ایمیل: 
dr.jazani@yahoo.com

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.