مرتبه علمی: 
دانشیار
سمت: 
رئیس پژوهشکده
گروه پژوهشی: 
حكمرانی و مدیریت نوآوری
ایمیل: 
dr.jazani@yahoo.com
تلفن: 
02156276317
02157416607
فاکس: 
02156276317

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.