مرتبه علمی: 
کارشناس ارشد پژوهشی
سمت: 
کارشناس ارشد پژوهشی
گروه پژوهشی: 
حكمرانی و مدیریت نوآوری
ایمیل: 
sharafi.homa96@gmail.com
تلفن: 
6317 5627 021

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.