گروه: 
حكمرانی و مدیریت نوآوری
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
Prof. Julie Le Cardinal- Gilles Turré
تاریخ شروع: 
1391
تاریخ خاتمه: 
1395
وضعیت: 
خاتمه یافته
اعتبار خارجی: 
ECP Paris
  -
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.